Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Eğitim Araştırmaları (Kitap Bölümü)

Kitap akademik bir kitap olup 14.Bölümü hocası ve yazara aittir.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yaşını kutladığımız bu yılda, eğitimin önemini ve başarısını göz ardı edemeyiz. Çalışkan, üretken, yenilikçi ve çağdaş Türk vatandaşları yetiştirmek, içinde bulunduğumuz çağın bir gerekliliği olmuştur. Bu durum eğitim alanında okul öncesinden başlayarak, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğretim programlarında ve ders içeriklerinde sürekli bir değişim ve gelişim ihtiyacı doğurmuştur. Bu süreç, devamında ilgili alanda yapılan bilimsel araştırmalarda da değişimi getirmiştir. Bu değişimin etkilerini alanda yapılan çalışmalarla ortaya koyma amacıyla hazırlanan bu eser, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, okul öncesinden yükseköğretime, öğrenciden okul yöneticisine kadar çok geniş bir yelpazede zengin bir içeriğe sahip 19 bölümden oluşmaktadır. Eğitim alanında birbirinden farklı bölümlere ev sahipliği yapan bu kitabın alanyazını zenginleştirmesini; tüm araştırmacılara ve öğrencilere kaynak olabilecek bir eser olmasını temenni etmekteyiz.

Kitap Hakkında