İbrahim Can ŞAHAN

Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamladı.  Yüksek lisansını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalında yapmaktadır. Özel Eğitim bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ollup belli başlı yayınları bulunmaktadır:

1- Güneşi Karşılayanlar adlı kitap.

2- "Türkiye Cumhuriyetinin 100.Yılında Eğitim Araştırmaları" adlı kitapta kitap bölümü.

Katıldığı Projeler/Kongreler ve Bildirileri:

1- Support To Education Project (Avrupa Birliği)

2- 2022 Ankara Ulusal Özel Eğitim Kongresi (Bildirili)

3- 2023 İnsea Uluslararası Kongresi (Bildirili)

4- 2023 UOEK Trabzon kongresi (Bildirili)